O nás

História a súčastnosť:

28.12.1976 bola otvorená naša materská škola ako prvá na Dolných Honoch. Osemčlenný pedagogický kolektív pod vedením riaditeľky Pavly Dobšovičovej  sa staral o 120 detí v štyroch triedach.

 

V roku 1994 sme začali intezívne podporovať zdravie a zdravý životný štýl.

 

Od januára 1998 sa Materská škola stala súčasťou právneho subjektu Materskej školy Estónska 3, ktorého zriaďovateľom bol Okresný úrad školstva a kultúry a neskôr (od 1.7.2002) Miestny úrad Bratislava - Podunajské Biskupice. 

1.1.2004 bola škola vyňatá zo siete materských škôl a pričlenená k Materskej škole Linzbothova ako elokované triedy spolu s MŠ Dudvážska. Riaditeľkou celého právneho subjektu je Mgr. Eva Elexová.

 

V našej materskej škole pod vedením zástupkyne Renáty Klčovej aktuálne pracuje 13 zamestnancov, 8 pedag. pracovníkov v štyroch triedach, 4 prevádzkové a jedna administratívna pracovníčka.

Naše ciele:
  • Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí.

  • Rozvíjať u detí environmentálne cítenie, pozitívny vzťah k prírode, zvieratám.

  • Rozvíjať u detí návyky so zdravým životným štýlom.

  • Pripraviť deti na vstup do základnej školy - venovať sa celkovému rozvoju gramotnosti.

„V zdravom tele zdravý duch, tak, ale aj naopak"