OZNAM

 

Vážení rodičia,

Materská škola Linzbothova 18 s elokovanými pracoviskami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4 sa otvára pre všetky deti od 22. februára 2021 na základe pokynov zriaďovateľa.

 

Otvorenie prevádzky:

MŠ Linzbothova 18, MŠ Latorická 2, MŠ Dudvážska 4

Čas prevádzky: od 7.00 h do 16.30 h

 

Podmienky:

1. doniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Ostatné informácie:

V MŠ bola vykonaná dezinfekcia priestorov.

Deti prídu do tried až po vykonaní ranného filtra, musia mať rúško počas celého dňa v MŠ.

Do budovy MŠ vstupuje len zákonný zástupca s negatívnym testom, ktorým sa preukáže pani učiteľke. Testy sa musia opakovať po siedmych dňoch, kedy prebehne kontrola certifikátov v materskej škole.

Zákonný zástupca sa v priestoroch školy zdržiava minimálny čas.

Úhrada poplatkov v MŠ v mesiaci február – pomerná časť – 5 €.

Úhrada stravného podľa počtu dní + réžia.

 

Počet predpokladaných otvorených tried od 22. februára v MŠ:

MŠ Linzbothova: 9 tried

MŠ Latorická:     3 triedy

MŠ Dudvážska:   4 triedy

 

Vedenie školy

 

Oznámenie

     Oznam zákonným zástupcom,

 sprevádzajúcim osobám a deťom

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Projekty

Program "Školské ovocie" zabezpečuje pre našu škôlku spoločnosť Boni Fructi. 

www.dobrejablka.sk/skolske-ovocie/

Projekt "Trieda ako moja izbička a jedáleň ako mamina kuchyňa" bol zriadený s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

1/6
Odhlásenie stravy

Neprítomnosť prosíme nahlásiť na tel. čísle 02/452 42 442 od 6.30 do 17.00 alebo na email:

  jedalen.latoricka@gmail.com inak je dieťa automaticky prihlásené na odber stravy.

Aktuálne

Dokument Čiastočná úhrada nákladov  a dokument Prijímanie detí do MŠ 2020 nájdete v sekcii

Choroby / oznamy

Dieťa po chorobe môže nastúpiť do kolektívu len na základe lekárskeho potvrdenia.

Ak je vidieť, že je dieťa choré, učiteľka má právo ho vylúčiť dočasne z kolektívu.

Ďakujeme za pochopenie.

Poplatky

Poplatok za MŠ: 30 € uhradiť do 10. v mesiaci a potvrdenie o zaplatení odovzdať tr. učiteľke (pri platbe prevodom - uviesť meno dieťaťa, triedu a mesiac).

Dokument Čiastočná úhrada nákladov nájdete v sekcii

​Rodičovský poplatok bol odsúhlasený na plenárnej schôdzi ZRPŠ na školský rok 2019/2020 v sume 60 €/šk.rok (môže sa vyplatiť v dvoch platbách október, január). Pri platbe bankovým prevodom prosíme uviesť VS, ktorý je na poštovej poukážke a meno dieťaťa.

Darovanie 2% z Vašich daní

Milí rodičia, aj tento rok napriek mimoriadnej situácii,by sme Vás chceli poprosiť o darovanie 2% z Vašich daní pre našu MŠ. Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a potvrdenie o zaplatení dane  prosím odovzdať alebo poslať poštou na adresu: Daňový úrad, Ševčenková 32 Bratislava 850 00

Materská škola Linzbothova 18

     www.ms-linzbothova.sk

Elokované pracovisko MŠ Latorická
Latorická 2

821 06 Bratislava

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Žiadna výzva  nie je aktuálna.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now