top of page

Oznámenie

     Oznam zákonným zástupcom,

 sprevádzajúcim osobám a deťom

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Vážení rodičia,

prosíme odovzdať vyplnené tlačivá k pokračovaniu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad) v školskom roku 2022/23 Vášho dieťaťa do 30.4.2022.

Tlačivá:

  1. Žiadosť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

  2. Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

  3. Súhlasné vyjadrenie od všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

  4. Súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie. 
Projekty

logo.png

Program "Školské ovocie" zabezpečuje pre našu škôlku spoločnosť Boni Fructi. 

www.dobrejablka.sk/skolske-ovocie/

Projekt "Trieda ako moja izbička a jedáleň ako mamina kuchyňa" bol zriadený s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Choroby / oznamy

Dieťa po chorobe môže nastúpiť do kolektívu len na základe lekárskeho potvrdenia.

Ak je vidieť, že je dieťa choré, učiteľka má právo ho vylúčiť dočasne z kolektívu.

Ďakujeme za pochopenie.

Poplatky

Poplatok za MŠ: 30 € uhradiť do 10. v mesiaci a potvrdenie o zaplatení odovzdať tr. učiteľke (pri platbe prevodom - uviesť meno dieťaťa, triedu a mesiac).

Dokument Čiastočná úhrada nákladov nájdete v sekcii

​Rodičovský poplatok bol odsúhlasený na plenárnej schôdzi ZRPŠ na školský rok 2021/2022 v sume 60 €/šk.rok (môže sa vyplatiť v dvoch platbách október, január). Pri platbe bankovým prevodom prosíme uviesť VS, ktorý je na poštovej poukážke a meno dieťaťa.

Darovanie 2% z Vašich daní

Milí rodičia, aj tento rok napriek mimoriadnej situácii,by sme Vás chceli poprosiť o darovanie 2% z Vašich daní pre našu MŠ. Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a potvrdenie o zaplatení dane  prosím odovzdať alebo poslať poštou na adresu: Daňový úrad, Ševčenková 32 Bratislava 850 00

bottom of page