Vážení rodičia,

od 12.4.2021 bude prevádzka materskej školy pre všetky deti.

Prevádzka MŠ : od : 6,30 h - 17:00 h

Pri nástupe do materskej školy prosím predložte:

1. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti      

2. Zákonní zástupcovia, ktorí majú iný dôvod vyplnia tlačivo  - Príloha  11a (priniesť vyplnené 12.4.2021 – pondelok ráno).

3. Tlačivo – Príloha 11b   je len informácia o súhlase so spracovaním   osobných údajov, nie je potrebné tlačiť ho ani vypĺňať. 

Podmienky vstupu do MŠ:

 

- Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní (aj starí rodičia).

- Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ musí mať prekryté horné dýchacie cesty.

- 2ks rúška pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza         z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.

-  Dezinfekcia rúk pri vstupe!!!

- Absolvovať povinný ranný filter  (meranie teploty,...).

- Dodržiavať odstupy.

- Do MŠ vstupuje iba jedna osoba s dieťaťom.

 

Ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine vyskytne COVID-19, prosíme, aby ste o tejto skutočnosti bezodkladne informovali riaditeľku MŠ na tel. čísle 0905851413 (aj počas víkendu). Je to nevyhnutné na zabezpečenie potrebných opatrení. Ďakujeme!

Pre aktuálne informácie sledujte  www.mslinzbothova.edupage.org

Mgr. Eva Elexová riaditeľka školy

Oznámenie

     Oznam zákonným zástupcom,

 sprevádzajúcim osobám a deťom

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

Projekty

12.5.2021  8:00 hod.   Fotografovanie

26.5.2021 9:30 hod.    Divadielko Stražanovci – Janko a drak

1.6.2021 9:30 hod. MDD - KARNEVAL

8.6.2021 9:30 hod. Chodilovci – prídu k nám zvieratká

16.6.2021 exkurzia - pôjdeme na jahody do Dunajskej Lužnej

23.6.2021 Výlet- Vláčik Blaváčik odchod z MŠ on 8:30 hod.

24.6.2021 9:30 hod rozlúčka s predškolákmi

logo.png

Program "Školské ovocie" zabezpečuje pre našu škôlku spoločnosť Boni Fructi. 

www.dobrejablka.sk/skolske-ovocie/

Projekt "Trieda ako moja izbička a jedáleň ako mamina kuchyňa" bol zriadený s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

1/6
Odhlásenie stravy

Neprítomnosť prosíme nahlásiť na tel. čísle 02/452 42 442 od 6.30 do 17.00 alebo na email:

  jedalen.latoricka@gmail.com inak je dieťa automaticky prihlásené na odber stravy.

Dokument Čiastočná úhrada nákladov  a dokument Prijímanie detí do MŠ 2021 nájdete v sekcii

Choroby / oznamy

Dieťa po chorobe môže nastúpiť do kolektívu len na základe lekárskeho potvrdenia.

Ak je vidieť, že je dieťa choré, učiteľka má právo ho vylúčiť dočasne z kolektívu.

Ďakujeme za pochopenie.

Poplatky

Poplatok za MŠ: 30 € uhradiť do 10. v mesiaci a potvrdenie o zaplatení odovzdať tr. učiteľke (pri platbe prevodom - uviesť meno dieťaťa, triedu a mesiac).

Dokument Čiastočná úhrada nákladov nájdete v sekcii

​Rodičovský poplatok bol odsúhlasený na plenárnej schôdzi ZRPŠ na školský rok 2019/2020 v sume 60 €/šk.rok (môže sa vyplatiť v dvoch platbách október, január). Pri platbe bankovým prevodom prosíme uviesť VS, ktorý je na poštovej poukážke a meno dieťaťa.

Darovanie 2% z Vašich daní

Milí rodičia, aj tento rok napriek mimoriadnej situácii,by sme Vás chceli poprosiť o darovanie 2% z Vašich daní pre našu MŠ. Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a potvrdenie o zaplatení dane  prosím odovzdať alebo poslať poštou na adresu: Daňový úrad, Ševčenková 32 Bratislava 850 00