top of page

Kontakty

Riaditeľka:     Mgr. Eva Elexová
sídlo riaditeľa:   MŠ Linzbothova 18
tel.: 02 / 45 52 55 62
e-mail: elexova@centrum.sk

 

Zástupkyňa MŠ Latorická: Renáta Klčová
sídlo zástupcu:   MŠ Latorická 2
tel.: 02 / 45 24 24 42
e-mail: mslatoricka2@gmail.com

 

Vedúca školskej jedálne: Natália Kvak  

tel.: 02 / 45 24 24 42

Kuchárky:   Monika Holocsiová, Jozefína Gutleberová

Personál pre údržbu:  Emília Pařízková, Denisa Ružičová

Záhradník:  Boris Kocúr

Základné vybavenie škôlkára

Nevyhnutné:

  • papučky

  • pyžamko

  • vankúšik

  • hrebeň

Odporúčame aby tieto veci mali škôlkári podpísané ich menom. Predchádzame tak prípadným komplikáciám pri identifikovaní týchto vecí. 

Potrebné:

  • 1ks papierové vreckovky / každý mesiac

  • každé dieťa má mať vlastnú fľašu na vodu pre zabezpečenie pitného režimu detí

bottom of page