RADA ŠKOLY

Šk. r. 2019/20

 

Členovia Rady školy pri MŠ Linzbothova

 

P.č.   Meno a priezvisko                      Funkcia                      Zvolení/delegovaní/

1.      Prof. RNDr. Edgar Hiller PhD.       predseda                 za zákonných zástupcov

2.      Ing. Anton Ircha                       podpredseda            za zákonných zástupcov

3.      Ing. Zuzana Strečanská              členka                    za zákonných zástupcov

4       Dominik Špaček                         člen                       za zákonných zástupcov

5.      Iveta Vargová                          členka                     za nepedagogických zamestnancov

6.      Mária Synková                          členka                     za pedagogických zamestnancov

7.      Alena Farkašová                        členka                     za pedagogických zamestnancov

8.      Ing. Peter Tóth                         člen                        za zriaďovateľa

9.      Ing. Zuzana Čermanová PhD.      členka                     za zriaďovateľa

10.    Iveta Daňková                          členka                     za zriaďovateľa

11.    Mgr. Stanislav Koiš                     člen                        za zriaďovateľa

Zástupcovia Rady rodičov:

I.trieda        Lucia Monis

II.trieda       Mgr. Katarína Hlavnová
III.trieda      Mgr. Lenka Lašová
IV.trieda       Mgr. Petronela Sanigova