Ďalšie materiály pre deti

24.04.2020

15.04.2020

 

 

10.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo má vedieť predškolák

 • Poznať svoje meno, priezvisko, mená členov rodiny

 • Vedieť pozdraviť,poprosiť, poďakovať

 • Vedieť jesť s príborom

 • Samostatne sa obliecť, vyzliecť

 • Zaviazať šnúrky na topánkach, zapnúť gombíky

 • Samostatne používať WC, s následnou sebaobsluhou

 • Umývať si ruky po použití WC, po príchode z ihriska

 • Čistiť si zuby

 • Vedieť sa vysmrkať

 • Orientovať sa v okolí domu a v okolí školy

 • Vedieť pomenovať bežné predmety a ich vlastnosti

 • Poznať geometrické tvary

 • Poznať základné a rozlišovať doplnkové farby

 • Vedieť pomenovať niektoré kvety, stromy, zeleninu, ovocie, zvieratá

 • Vedieť znaky ročných období

 • Vedieť vymenovať dni v týždni

 • Vedieť rozpoznávať časti dňa (ráno, na obed, večer)

 • Poznať a pomenovať časti ľudského tela

 • Vedieť vymenovať zdravé a nezdravé potraviny

 • Poznať pravidlá cestnej premávky(semafór, dopravné značky)

 • Vedieť správne držať ceruzku

 • Vedieť pomenovať pravú a ľavú stranu

 • Vedieť strihať podľa predkreslenej línie

 • Vedieť kresliť rovnú čiaru, vlnovky, osmičky

 • Vedieť nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi

 • Vedieť rozprávať obsah krátkej rozprávky

 • Vedieť počítať do desať

 • Vedieť rozlišovať čo je menej a čo viac

 • Vedieť priradiť počet predmetov k číslu

 • Orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, pod, nad...)

 • Skákať na jednej nohe

 • Vedieť chytať a hádzať loptu

 • Vedieť spolupracovať, podeliť sa

 

Milí rodičia,

Všetky edukačné aktivity, ktoré sú na našej stránke MS Latorická, nie sú povinné na realizáciu s deťmi a nie je potrebná spätná väzba kontroly zo strany učiteľa. Sú len motivačnou pomôckou počas tejto mimoriadnej situácie. Je v poriadku, keď nesplníte všetky úlohy. Keď korona - kríza pominie, ani jedno dieťa si nebude pamätať, čo spravilo pre MŠ, ale všetky deti si budú pamätať, ako sa cítili v tejto situácii. Teraz objímte svoje deti a povedzte im, že sú najdôležitejšie na svete a že ich milujete.

  Naďalej však žiadame rozvíjať nasledovné činnosti:

 • Sebaobslužné činnosti (obliekanie, obúvanie, zapínanie gombíkov, šnurovanie topánok, správne jedenie lyžicou, staršie deti príborom)

 • Strihanie podľa veku:

              3 - 4 r.   -   zastrihávanie papiera (tráva, strapce...)

 • trhanie papiera, krčenie krepového papiera(kvietky na kríkoch, stromoch...)

              4 – 5 r.   -  strihanie, vystrihovanie obrázkov

              5 – 6 r.   -  presné vystrihovanie po danej línií

 • lepenie rozstrihaných častí obrázkov

 • vyfarbovanie obrázkov po danej línií

 • kreslenie postavy

              3 - 4 r. hlavonožec

              4 – 5 r. postava

              5 – 6 r. postava + detaily ( oči, uši, nos, prsty...)

 • 5 -6 r. akú hlásku počujú na začiatku a konci slova

 • orientácia vpravo – vľavo

 • 4 -5 r. akú hlásku počujú na začiatku slov