Triedy

vcielka_sml.png
vazka_sml.png
I. - žabky
II. - včielky
III. - vážky
IV. - lienky

zodpovední pedagógovia

Mgr. Miroslava Hacajová Patrícia Líšková

Mária Synková 

Michaela Straková

Iveta PallesichováBc. Konštantína Karácsonyová

Renáta Klčová         Mgr. Mária Hudecová

krúžky

Angličtina:

utorok, štvrtok   14:15 - 14:45   (IV.trieda)

                           14:45 - 15:15   (II., III. trieda)

 

Šikovné ručičky:

streda (párny týždeň)  14:30 - 15:15 (IV.trieda)
                                    15:15 - 15:45 (III.trieda)