top of page

 

Vážená pani riaditeľka, pani zástupkyňa,

Chceli by sme Vás touto formou informovať o opatreniach týkajúcich sa
poskytovania našich služieb. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu
súvisiacu s možnosťou šírenia koronavírusu COVID-19 a hroziacu epidémiu
má naše zariadenie prerušenú odbornú činnosť od 9. marca 2020 do
odvolania.

Prosíme  Vás   o zverejnenie  kontaktov na naše zariadenie CPPPaP II,
Drieňová 36, pre rodičov a žiakov vašej školy na webovej stránke školy,
ak potrebujú konzultáciu, informáciu (momentálne prebiehajú zápisy do 1.
ročníka a chceli by sa informovať ohľadom odkladu školskej dochádzky,
predčasného zaškolenia...)

Môžu nás kontaktovať na tel. č.: + 421/2/43 63 25 88 cez pracovné dni v
čase od 9:00 do 13:30.


Ponúkame možnosť komunikovať s nami prostredníctvom Online poradenstva
na našej webovej stránke www.cpppapba2.sk
(9-15.h.) alebo na stránke facebook-u: CPPPaP Bratislava II. Na týchto
stránkach priebežne aktualizujeme informácie, sú tam dôležité linky,
príp. materiály.

Rodičom ponúkame aj možnosť a tiež s nami v e-mailovom kontakte – ak
potrebujú informáciu, poradiť, konzultovať, môžu kontaktovať našich
odborných zamestnancov na adresách uvedených na stránkach jednotlivých
oddelení.

Ďakujeme.

S pozdravom

Daniela Kováčiková
psychológ

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Drieňová 36, 821 02  Bratislava 2
Tel.: + 421/2/43 63 25 88

E-mail: kovacikova@cpppapba2.sk

bottom of page